فتوشوت های جدید و زیبای نینا دوبرو بازیگر سریال Vampire Diaries برای مجله ی Flare