اما استون و ریان رینولدز به استدیویی در لوس آنجلس رفته بودن این دو قرار است در فیلم جدید The Croods باهم بازی کنند قسمتهایی از این فیلم قرار است در ونکوور کانادا فیلمبرداری شود